The Floeke Mysteries

De dag van de sollicitatie.
door Miranda Jagers

Dat ze dit nog een sollicitatiegesprek durven noemen. Dat ze dit überhaupt durven.

Kwam aan om 13.30. Had lunch bij me en wilde er zeker van zijn dat ik op tijd was. Heb nog wat aan mijn persoonlijke administratie gewerkt op mijn laptop.

Om 14.45 ging kamer 206A open en ben ik naar binnen gegaan, vergezeld met enkele anderen. Het was een rare groep. Het waren een jong blond meisje, een ruig uitziende jongen die op het laatste moment nog aan kwam zetten, een brede man met wel erg casual kleding en een man met een bril. Deze bleken later Melissa Hoogland, Danny, Steven en Bob Dylan (serieus) te heten.
Aangezien zelfs ik nog steeds niet wist wat de vacature inhield kon ik mezelf niet uitlaten over hoe ongeschikt ik dacht dat ze waren, maar ik had zo mijn twijfels.

Het werd 15.00 en er was verder niemand gearriveerd. De deur ging dicht. Een andere deur ging open. Er liep een man de kamer binnen.

Het was Henry. Van alle personen die door die deur konden lopen, uitgerekend Henry. Ik moest mezelf erg overtuigen om niet op te staan en te vertrekken. Ik wilde wel eens zien waar het op uitliep.

Henry deelde contracten uit. Het ene formulier bevatte een verklaring dat ondergetekende instemde met zwijgplicht wat betreft de vacature en de daarbij verstrekte informatie. Het andere formulier was het daadwerkelijke contract. Het kwam er in feite op neer dat Henry zijn verhaal niet zou doen tot iedereen het eerste formulier had getekend. Ik heb het bekeken en het zag er legitiem genoeg uit om een krabbel onder te zetten.

De informatie die Henry verstrekte was verre van royaal en, indien dat mogelijk was, zelfs nog minder overtuigend. We zouden schijnbaar, om het even plat te zeggen, monsters moeten vangen. Aangenomen dat we dat zomaar zouden geloven zouden we elke maand twee ‘monsters’ moeten vangen, dood of levend, en deze zouden dan worden opgepikt door een speciaal team.

Terwijl Henry het lokaal even verliet, besloot Steven het contract te tekenen. Ik reageerde verbijsterd maar hij zei me dat hij er vertrouwen genoeg in had. De rest van de aanwezigen had er wat meer moeite mee. Ikzelf was ervan overtuigd dat het allemaal een grap was. Monsters, die bestaan alleen in verhalen. Ik ben de tijd dat ik daar in geloofde nu wel ontgroeid. De hele ‘sollicitatie’ was zo absurd dat het hoogstwaarschijnlijk in scene was gezet. Heel grappig.

Henry kwam weer terug en probeerde ons opnieuw te overtuigen van deze monsters zodat we het tweede contract zouden tekenen. Op onze vragen wist hij echter geen antwoord. Ook de overige sollicitanten tekenden nu het contract. Ik ging er nog steeds van uit dat er dadelijk een filmploeg tevoorschijn zou springen met de vrolijke mededeling dat ik er ingetrapt was, dus heb ik als laatste ook het contract ondertekend.

Na afloop zijn Danny, Steven en Melissa richting kroeg gegaan. Bob en Henry gingen op zoek naar iemand die hen meer informatie konden bieden. Ikzelf bleef achter in het lokaal om nog wat werk te verrichten op de laptop. Ik had er geen behoefte aan om met hen mee te gaan.

Bob en Henry hebben met iemand gesproken die hen vertelde dat de materiële kosten voor eigen rekening zou zijn. Daarnaast hebben ze te horen gekregen dat we ons op kunnen geven voor ‘augmentaties’. Meer informatie volgt.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.